Aktualne wytyczne dla salonów kosmetycznych

15 czerwca 2020

18 maja po dwóch miesiącach przestoju otworzyły się salony kosmetyczne, manicure, pedicure i stylizacji paznokci oraz gabinety świadczące usługi estetyczne i podologiczne. Jednak miejsca te wróciły do pracy w nowym reżimie sanitarnym, który ma minimalizować ryzyko zakażenia pracwoników i klientów korona wirusem. Jak wyglądają wytyczne opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny?


Zalecenia na czas epidemii SARS-CoV-2 podzielono na cztery obszary:
• bezpieczeństwo pracwników i klientów,
• bezpieczeństwo w salonie/gabinecie,
• procedury zapobiegawcze w razie podejrzenia zakażenia u personelu,
• procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniu u klienta.

Wytyczne dla pracowników salonu lub gabinetu

Według stanu na dzień 27 maja wytyczne dla salonów kosmetycznych wyglądają następująco. Wszyscy pracownicy zobligowaniu są do częstego, regularnego i dokładnego mycia oraz dezynfekcji rąk zarówno po przyjściu do pracy, jak i w ciągu całej zmiany. W trakcie wykonywania czynności zabiegowych konieczne jest zastosowanie maseczki lub przyłbicy, gogli, rękawiczek ochronnych oraz fartucha. Regularnie, kilka razy dziennie należy dezynfekować wszystkie części wspólne – w szczególności słuchawkę telefonu, klamki, włączniki, poręcze, długopis, klawiaturę i myszkę, biurko i blaty oraz używany sprzęt. Zaleca się niedotykanie telefonów komórkowych przez obsługę i dojazd do pracy w miarę możliwości innym środkiem niż komunikacja miejska. Dodatkowo pracownicy zobowiązani są do przeorganizowania przestrzeni, aby zapewnić odpowiedni, min. 2-metrowy dystans pomiędzy klientami, płyny do dezynfekcji oraz rozłożyć w czasie zaplanowane wizyty, aby uniknąć skupisk osób w jednym momencie w lokalu. Umawianie spotkań powinno odbywać się zdalnie przez telefon lub internet.

Wytyczne dla klientów korzystających z usług kosmetycznych

Zalecenia dotyczą także klientów, którzy powinni wtedy, gdy to możliwe i pozwala na to zabieg osłaniać usta i nos oraz założyć rękawiczki ochronne. Nie wolno używać telefonów komórkowych podczas wykonywania zabiegów iw  trakcie przebywania w gabinecie. Na wizytę należy przychodzić samemu, bez osób towarzyszących. Klient po wejściu do gabinetu powinien zdezynfekować ręce. Należy zrezygnować z podawania napojów czy poczęstunku i zapewnić regularne wietrzenie pomieszczeń,w  których przebywają klienci oraz odbywają się zabiegi.

Zachowanie w razie podejrzenia zakażenia koronawirusem

Wszelkie niepokojące objawy zarówno u pracownika, jak i u klienta powinny być zgłoszone przełożonemu. Taką osobę należy bezzwłocznie poinstruować, że powinna się skontaktować z najbliższym oddziałem zakaźnym poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie pogotowia. Jednocześnie należy przygotować listę osób, które w tym czasie miały kontakt z przedstawicielem personelu lub klientem. Zaleca się przechowywać wszystkie terminarze z datami wizyt i danymi kontaktowymi w zamkniętym miejscu przez co najmniej 30 dni od dnia wykonania usługi. Jeśli wystąpiło podejrzenie zakażenia, należy wstrzymać przyjmowanie klientów.

Zostaw odpowiedź

Opublikowano w: Porady kosmetyczne, Wiadomości